سون چت چتروم سون چت دلناز چت دلناز چت اصلی
حسادت و تملّق روا نیست، جز در جستجوی دانش . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]